Psykologi

Tro på dig själv: viljans psykologi

Om du inte gör det kommer ingen att göra det. Att tro på dig själv är inte en fråga om stolthet utan om personlig värdighet. Det är det psykologiska bandet som vi håller fast vid varje dag för att lita på

Cialdinis övertalningstekniker

Övertalningstekniker används av reklam och kommersiella agenter för att lura oss att köpa eller ändra vårt beteende. Att känna till och identifiera dem innebär att kunna kontrollera deras inflytande.